ใบงานที่ ๓.๒ เรื่อง วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต

ใบงานที่ ๓.๒

เรื่อง  วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต

คำชี้แจง  ให้ยกตัวอย่างวัฒนธรรมด้านประเพณี  พร้อมภาพประกอบ และบอกชื่อ คุณค่า และลักษณะ

                  ของวัฒนธรรมด้านประเพณี มาพอสังเขป

 90

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s