ใบงานที่ ๓.๑ เรื่อง คุณค่ามรดกโลก

ใบงานที่ ๓.๒   

เรื่อง คุณค่ามรดกโลก

คำชี้แจง   ให้นักเรียนบอกชื่อแหล่งมรดกโลกและความสำคัญจากภาพที่กำหนด

 70

80

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s