ใบงานที่ ๒.๒ เรื่อง ร่วมมือร่วมใจ

ใบงานที่ ๒.๒

เรื่อง  ร่วมมือร่วมใจ

คำชี้แจง   ให้นักเรียนหาภาพข่าวการจัดกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  แล้วตอบคำถาม

 400

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s