หน่วยที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สาระการเรียนรู้

 

  • Ø ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ
  • Ø พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สังคม  เศรษฐกิจ   และการเมืองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • Ø ความร่วมมือผ่านการรวมกลุ่มเป็นอาเซียน ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของภูมิภาค

 

ใบความรู้

 

 

เรื่อง  สงครามเวียดนาม

 

                    การที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอำนาจในเวียดนามโดยใช้กำลังบังคับนั้น เท่ากับเป็นแรงผลักดันให้ชาวเวียดนามรวมตัวกันเพื่อต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตก การต่อต้านนี้เริ่มด้วยการปล้นสะดมทรัพย์สินของชาวฝรั่งเศส ในขณะที่ระดับปัญญาชนนั้น นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮานอยได้เริ่มเรียนรู้ปรัชญาของนักคิดฝรั่งเศสเกี่ยวกับเสรีภาพ อิสรภาพ และความเสมอภาค

                    ในระดับปัญญาชนได้มีการเคลื่อนไหวให้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น เพื่อเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย แต่กลับถูกรัฐบาลฝรั่งเศสปราบปรามอย่างรุนแรง การปราบปรามนี้ทำให้แนวทางการต่อสู้แบบคอมมิวนิสต์ได้รับความนิยมมากขึ้น

                    ในปี ค.ศ. 1931 โฮจิมินส์ได้รวมตัวกันตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นพรรคแรกของเวียดนาม และพรรคได้ตั้งขบวนการที่จะต่อต้านฝรั่งเศสโดยเฉพาะ เรียกว่า เวียดมินห์ (Viet Nam Doc Lap Dong Minh Hoi)

                    ก่อนที่ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2  ญี่ปุ่นได้ช่วยเหลือให้ทำการรัฐประหาร เพื่อให้รอดพ้นจากอิทธิพลของฝรั่งเศส ญี่ปุ่นได้สนับสนุนให้จักรพรรดิเบาได๋เป็นประมุข แต่โฮจิมินห์ปฏิเสธ และได้เข้ายึดครองตังเกี๋ย และฮานอย ตลอดจนโคชินไชน่าบางส่วนไว้

                    เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ฝ่ายสัมพันธมิตรกำหนดให้กองทัพจีนยึดดินแดนทางเหนือของเส้นขนานที่สิบหก ส่วนฝรั่งเศสและอังกฤษยึดดินแดนทางใต้ เวียดนามจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยทางตอนบนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนที่สนับสนุนโฮจิมินห์ (มีรัสเซียและประเทศคอมมิวนิสต์ให้การสนับสนุนร่วมด้วย) และตอนใต้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝรั่งเศสที่สนับสนุนจักรพรรดิเบาได๋ (มีสหรัฐอเมริกาและอังกฤษให้การสนับสนุน)

                    พวกเวียดมินห์ยังคงต่อต้านรัฐบาลเบาได๋และฝรั่งเศส โดยได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านทหารและอาวุธจากรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ มีการต่อสู้กันอย่างหนักทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะการรบที่เดียนเบียนฟู ฝรั่งเศสต้องประสบกับความพ่ายแพ้  (เดือนพฤษภาคม  ค.ศ. 1954)   ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมกันที่นครเจนีวา    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1954   ตกลงให้แบ่งเวียดนามออกเป็น 2  ส่วน คือ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ที่เส้นขนานที่ 17 องศาเหนือ และมีแม่น้ำเบนไฮเป็นพรมแดนธรรมชาติ

                    สำหรับเวียดนามใต้ ชาวเวียดนามไม่ยอมรับจักรพรรดิเบาได๋ จึงได้ประกาศตั้งเป็นสาธารณรัฐเวียดนามที่มีประธานาธิบดีโงดินห์เดียมเป็นประมุข

                 ส่วนเวียดนามเหนือกลับมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง โดยโฮจิมินห์เป็นผู้นำประเทศที่มีความสามารถซื่อสัตย์และรักชาติ สามารถแก้ไขปัญหาความอดอยาก พัฒนาอุตสาหกรรม โดยจีนและรัสเซียได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านเงินทุนและผู้เชี่ยวชาญ แต่เวียดนามเหนือยังคงไม่ละเลิกอุดมการณ์ที่ต้องการรวมเวียดนามให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การรบระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงยังคงมีอยู่

                    ในปี ค.ศ. 1965  สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือเวียดนามใต้อย่างเต็มที่ แต่ก็ต้องลดกำลังพลลง เมื่อ  ค.ศ. 1968   (ตามคำประกาศของประธานาธิบดีนิกสัน ซึ่งได้รับแรงกดดันจากสภาคองเกรสและประชาชนอเมริกัน)  เพียงแต่ยังคงให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธเท่านั้น

                    เวียดนามเหนือได้ใช้กำลังบุกเข้าเวียดนามใต้อย่างหนัก จนในที่สุดเวียดนามใต้ต้องประสบกับความพ่ายแพ้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1975 เวียดนามเหนือประกาศรวมเวียดนามใต้เป็นประเทศเดียวกันอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม ค.ศ.1976 ให้ใช้ชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มีเมืองหลวง คือ ฮานอย และมีรูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์

 

 

 

–—

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s