หน่วยที่ 1 พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย

สาระการเรียนรู้

  • Ø การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

(ปัจจัยภายใจและปัจจัยภายนอก)

  • Ø พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านการเมือง  การปกครอง   เศรษฐกิจ  สังคม  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • Ø วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย  เช่น  ภาษาไทย  วรรณกรรม   ประเพณีที่สำคัญ   ศิลปกรรมไทย
  • Ø ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย เช่น  การชลประทาน   เครื่องสังคโลก
  • Ø ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

เอกสารประกอบการเรียน

 

    

         เพลง ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว

                                                            

                                                                   คำร้อง  พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ

(สร้อย)  ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แผ่นดินของเรานี้แสนอุดมสมบูรณ์
             บ้านเมืองราบคาบ ด้วยอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงค้ำจุน ให้ชาติไทยไพศาล

                     …สร้างทำนาไร่ ทั่วแคว้นแดนไทย เราไถเราหว่าน หมากม่วงหมากขาม
                     หมากพร้าว หมากกลาง พืชผลต่างๆ ล้วนงามตระการ  (สร้อย)
                     …สร้างบ้านแปลงเมือง ให้เกียรติไทยลือเลื่องไปทั่วทุกถิ่นฐาน
                     จูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ปวงราษฎร์ทั้งหลายได้อยู่เป็นสุขสำราญ (สร้อย)

 

 ใบความรู้

เรื่อง  ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยสุโขทัย

untitled

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s